תגובה לידיעה: תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!

ענת דהן • 11/2/2017

ותודה לך שלומית יקרה, שלקחת על עצמך את ניהול האירוח... יישר כוח!!

הודעות בנושא זה

תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!
שלומית

תגובה לידיעה: תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!תגובה לידיעה: תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!
ענת דהן