תגובה לידיעה: תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!

ענת דהן • 11/2/2017

ותודה לך שלומית יקרה, שלקחת על עצמך את ניהול האירוח... יישר כוח!!

הודעות בנושא זה

תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים! שלומית • 10/2/2017
תודה רבה לכל התושבים שסייעו לארח את החיילים!