הוספת ידיעה לאתר על ידי שליחת הודעת סמס

תושב • 6/11/2015 כניסות

מערכת סאמדיי מאפשרת להעלות ידיעות לאתר גם בשליחת סמס.

המספר שאליו יש לשלוח את ההודעות הוא:

052-6281070

כל תושב שמספר הטלפון הנייד שלו נכלל בספר הכתובות, יוכל להעלות הודעה לאתר על ידי שליחת הודעת סמס אל המספר הנ"ל. הודעתו תשוייך אל הערוץ הציבורי הראשון מבין הערוצים הציבוריים (כפי שהם מסודרים בטבלת הערוצים).

מנהל ערוץ אשר יוגדר כמנהל על בסיס מספר הטלפון הנייד שלו, יוכל גם הוא לשלוח הודעת סמס אל המספר הנ"ל. הודעתו תשוייך לערוץ אותו הוא מנהל.

אפשרות זו ניתנת כשירות ללקוחות סאמדיי, ואינה כרוכה בתוספת תשלום.