הפצת הודעות סמס לתושבים

מערכי הדרכה • 11/10/2014 כניסות

סאמדיי מאפשרת הפצת הודעות דחופות כהודעות סמס.

את ההודעה להפצה אתם שולחים אל סאמדיי באימייל או בסמס.

מסך הניהול "הודעות סמס" מציג את כל ההודעות ששלחתם בעבר, וזה כולל ציון של מספר הנמענים.

לחיצה על מספר הנמענים, תציג את טבלה של הנמענים יחד עם החיווי לקבלת הידיעה על ידי הנמען. כך תוכלו לראות מי קיבל ומי לא קיבל את ההודעה.

במקביל לכך, מסך הניהול "נמענים" מאפשר להציג רק את הנמענים שלא קיבלו את הודעת הסמס האחרונה שנשלחה.

אלו שלא קיבלו את ההודעה - יכול להיות שמדובר במספרים לא קיימים או פשוט באדם שכיבה את המכשיר שלו או היה בחו"ל. לכן כדאי לבדוק כל אחד מהם ולהסיר את אלו שאינם קיימים.