האם אפשר להכניס שני מספרי טלפון שונים על אותה כתובת אימייל?

שאלות ותשובות • 25/5/2017 כניסות

האפשרות היחידה להעלות אל דף הקשר שני מספרי טלפון ניידים של אותו אדם, היא לרשום אותו באתר פעמיים.

עם זאת, בפעם השניה אין צורך לרשום את כתובת האימייל שלו, ואפשר להסתפק בשמו יחד עם מספר הטלפון הנייד.