מנהל אתר

הפצת הודעות סמס לתושבים
הפצת הודעות סמס לתושבים

הדפסת סיכום הודעות למי שאין לו גישה לאימייל
הדפסת סיכום הודעות למי שאין לו גישה לאימייל

קישור לוח אירועים של גוגל אל האתר
קישור לוח אירועים של גוגל אל האתר

נמענים שהדיוור אליהם הופסק
נמענים שהדיוור אליהם הופסק

דו"ח שבועי - נסיונות להעלות ידיעות לאתר ללא הרשאה
דו"ח שבועי - נסיונות להעלות ידיעות לאתר ללא הרשאה

סרטוני הדרכה על מסכי הניהול

🎬 ניהול רשימת התושבים באתר

🎬 ניהול ערוצים

🎬 מודול עיצוב האתר