עריכת רשימת התושבים החברים בערוץ מסוג "קבוצה סגורה"

מנהל ערוץ • 4/8/2015 כניסות

בערוץ מסוג "קבוצה סגורה" החברים נקבעים באופן בלעדי על ידי מנהל האתר או מנהל הערוץ.

הודעות הנשלחות לערוץ מסוג "קבוצה סגורה" ייכללו בסיכום היומיים של חברי הקבוצה בלבד.

הסרטון הבא מציג כיצד להגדיר את חברי הקבוצה: