GIS - לראות את כל התמונה

בכל מועצה ויישוב קיימת מערכת תשתיות מגוונת: חשמל, מים, גז, ביוב, תקשורת ועוד. חלק מתשתיות אלה הוא תת קרקעי.

מערכות GIS מרכזות בתוכן את כל המפות והשרטוטים בצורה דיגיטלית. הן מסוגלות להציג בפניך על גבי מפה שכבות של נתונים:

  • חשמל מתח גבוה ומתח נמוך, עילי ותת"ק
  • קווי ביוב ונקודות ביוב
  • קווי גז, צוברי גז
  • תשתיות תקשורת - עילי ותת"ק - סיבים אופטיים, כבלים
  • קווי תאורה
  • שעוני מים
  • פרצלציה, מספרי מבנים, שמות דיירים
  • והרשימה ארוכה ...

מתן גישה אל הנתונים הללו לכל בעלי התפקידים יוצרת ביניהם שפה ארגונית אחידה - אין מקום לטעויות - כולם מקבלים את אותה תמונת מצב עדכנית.

בצורה זו יכולים מנהלי הפרוייקטים לעבוד בו-זמנית ובשיתוף פעולה מלא עם המהנדסים ואנשי האחזקה.

ראו דוגמא בסרטון הבא של חברת מרום: