הדרכה למנהלי ערוצים

חלק זה באתר מיועד למנהלי הערוצים, שמעוניינים לדעת איך מעלים ידיעה חדשה לערוץ, כיצד עורכים או מוחקים אותה, ודברים נוספים.

העלאת ידיעה חדשה אל הערוץ
העלאת ידיעה חדשה אל הערוץ

עריכת הודעה
עריכת הודעה

הוספת אירוע אל לוח האירועים
הוספת אירוע אל לוח האירועים

עריכת הצבעה ביישוב
עריכת הצבעה ביישוב

ניהול הערוץ
ניהול הערוץ

עריכת רשימת התושבים החברים בערוץ מסוג "קבוצה סגורה"
עריכת רשימת התושבים החברים בערוץ מסוג "קבוצה סגורה"

כיצד מעלים ידיעה לאתר?

​הוספת ידיעה לאתר מתבצעת על ידי שליחת אימייל :