לחצני קריאה לעזרה - לקבל עזרה מיידית מהשכנים או מצוותי החירום

הדרכה • 11/1/2018 כניסות

ניתן להגדיר באפליקציה לחצני קריאה-לעזרה בנושאים שונים, כגון "עזרה ראשונה" או "אירוע בטחוני".

לכל לחצן משייכים קבוצת תושבים, שאליהם תשלח הקריאה.

כאשר תושב לוחץ על הלחצן, נשלחת קריאה אל קבוצת המתנדבים.

האפליקציה עוברת למצב צ'ט קבוצתי, שדרכו משוחחים חברי הקבוצה עם התושב ומחליטים על דרך הפעולה המיטבית.

עוד פרטים בסרטון הקצר הבא: