האם ההודעות החדשות מוצגות מיידית באפליקציה?

אפליקציה • 25/7/20172 כניסות

הודעה חדשה באתר אינה נשלחת מיידית לאפליקציה. היא נשלחת לאפליקציה רק כאשר ההודעה מאושרת להפצה.

מנגון השהיית ההודעה להפצה, שמטרתו בקרה על הודעות לפני שהן מופצות לתושבים - עובד גם עבור האפליקציה.

אם למשל, מוגדרת השהייה של חמש שעות להפצה של הודעה ציבורית. הרי שכל ידיעה חדשה בערוץ ציבורי תגיע לאפליקציה רק לאחר חמש שעות. זהו פרק הזמן שבו יתאפשר למנהלי הערוץ למחוק הודעה לא-ראויה מבעוד מועד.

הערה: מנגנון ההשהייה נותן מענה גם להודעות המועלות בשעות הלילה המאוחרות.