הוספת ידיעה במצב מנהל, באמצעות מערכת ניהול האתר

מערכי הדרכה • 5/11/2017 כניסות

הסרטון הבא מציג כיצד להוסיף ידיעה במצב מנהל, באמצעות מערכת ניהול האתר: