הצגה נכונה של פרוטוקולים באתר

טיפים • 3/6/2017 כניסות

הצגה של פרוטוקולים באתר נעשית בדרך כלל באמצעות ערוץ מסווג, בכדי שלתושבים בלבד תהיה נגישות אל הערוץ.

מעבר לכך, אנו ממליצים:

  1. להציג פרוטוקול כטקסט בגוף ההודעה. כך הוא יהיה זמין למנוע החיפוש הפנימי.
  2. להציג את הפרוטוקול גם כקובץ PDF להורדה