בוקר טוב לכולם. בנוסף לאירוע בטרנס בג׳ומג׳ום, הייתה הלילה מס ...

דניאל וינסטון • כניסות

בוקר טוב לכולם. בנוסף לאירוע בטרנס בג׳ומג׳ום, הייתה הלילה מסיבה עם מוסיקה מאד רועשת באיזור רחוב הבוסטן. זה העיר אותנו ב 1 בבוקר והמשיך עד 3:30 בערך. אני מבקש להתחשב בעובדה שכולנו גרים בשכונת מגורים ושגזל שינה היא עבירה חמורה.