שער בטיחות למדרגות - שלא יפלו תינוקות...

רחל פרנסי • כניסות

ב"ה

מחפשת דחוף בהשאלה או למכירה -

הנכדים מגיעים ושלנו נשבר...

תודה רבה!

 

רחל

054-4534426