Re: הארכת הרשמה להסעות לשנת הלימודים תש"פ

מזכירות • כניסות

שלום, אפשר לשלוח אליי את מערך ההסעות בבקשה. מהגוש לכוון ירושלים? 


‫בתאריך יום א׳, 30 ביוני 2019 ב-9:16 מאת אילנה כהן <‪kesherain@gmail.com‬‏>:‬


---------- Forwarded message ---------
מאת: לשכת ראש המועצה <lishka@gush-etzion.org.il>
‪Date: יום ה׳, 27 ביוני 2019 ב-14:45‬
‪Subject: הארכת הרשמה להסעות לשנת הלימודים תש"פ‬

 

שלום ,

 

נזכירכם שאנו הופכים את מערך ההסעות לנגיש ויעל יותר ולכן נדרש רישומכם לשנה הבא.

 

הארכנו את תקופת הרישום עד לתאריך ה-15.7

 

ההרשמה בקישור הבא:

https://www.baitisraeli.co.il/מערך-ההסעות-למוסדות-החינוך/

או על ידי לחיצה על התמונה המצורפת.

 

 

אזכירכם שהרישום להסעה באתר הינו חובה ומהווה תנאי לקבלת הסעה בשנה"ל תש"פ.

 

 

 

שימו לב לרישום למוסדות בתוך גוש עציון לעומת המוסדות שמחוץ לגוש עציון, אנא הירשמו בהתאם.

 

 

תודה,

חן הירשהורן

מחלקת הסעות

טלפון-029939942

פקס-9309126

hasaot@gush-etzion.org.il