מחפשים דירה לזוג

מנחם נטורה • כניסות

מתחילת אב עד אחרי החגים במחיר נורמאלי.
מנחם 0503995525