תודה רבה על הערב המופלא והשמח ,על הרחבת הלב .ה' ימשיך בטובו לברך את המקום הזה ❤️

צבי מנור • כניסות

תודה רבה על הערב המופלא והשמח ,על הרחבת הלב .ה' ימשיך בטובו לברך את המקום הזה ❤️