מי הגורמים? איך הגיעו לידיהם מסמכים פנימיים של הישוב? מה האי ...

מיכאל חיימוביץ • כניסות

מי הגורמים? איך הגיעו לידיהם מסמכים פנימיים של הישוב? מה האינטרס שלהם להפיץ מסמכים כאלו? ולמה דוקא לידייך?

הודעות בנושא זה