חבריי היקרים עקב חילוקי דעות בסיסים בנוגע להנהלת היישוב התפט ...

יצחק בינשטיין • כניסות

חבריי היקרים עקב חילוקי דעות בסיסים בנוגע להנהלת היישוב התפטרתי היום מתפקידי כחבר ועד תודה על האמון של אלו שבחרו בי