״חסידים אינם נפרדים, כי לעולם אינם נוסעים איש מרעהו, בכל מקום שהם, הם משפחה אחת״

אדם פרופ • כניסות

תושבי בת עין היקרים,

עם פרוס חודש אלול, ולאחר 5 שנים ו-9 חודשים בבת עין, בין אם ידעתם ובין אם לא, לצערי נאלצנו לעבור מהישוב היקר בת עין חזרה אל העיר (פתח תקוה), נעמתם לנו מאוד, האנשים, המקום, האוירה והרוח, אנו רוצים להודות לכל אחד ואחד, אך הרשימה ארוכה והיריעה קצרה מאוד, לכן נסתפק, באמצעות המדיות השונות, בתודה מכל הלב לכל החברים היקרים שהספקנו להכיר (וגם אלה שלא הספקנו) בשהותינו בישוב, השתדלנו לתת מה שיכולנו.

מלכתחילה הגענו לבת עין מתוך שליחות, ואנו מקווים שעמדנו במשימתינו, וברוח ימי אלול, אנו מתנצלים ומבקשים סליחה ומחילה, אם חס ושלום פגענו במישהו או לא החזרנו דבר השייך לאחר (אנא הזכירו לנו, שלא נשאר חייבים), באופן אישי, אני מבקש סליחה בהזדמנות זו, אם נהגתי שלא כראוי בתפקידיי השונים שקיבלתי על עצמי במסגרת הפעילות בישוב. 

מצדינו, עוד לא הסתיים הפרק שלנו בבת עין, ובע"ה כשירווח, נשמח לחזור אל המקום המקסים הזה.

בת עין תהיה תמיד בבת עינינו, "שמרני כאישון בת עין בצל כנפיך תסתירני" וכעת חזרנו למקום נעורינו פתח תקוה "ואת עמק עכור לפתח תקוה וענתה כימי נעוריה".

ולמי שלא הספיק לשמוע, בעיצומו של המעבר שלנו לעיר, אנו שמחים לבשר על בואה במזל טוב של ביתנו הבכורה, עטרת גאולה, בקשרי שידוכין עם שמואל בן יעקב מבני ברק.

נאחל לכולם שנה טובה ומבורכת, שנה פוריה ומלאה בכל טוב, ת'הא ש'נת פ'אר, ושת׳הא ש׳נת פ'רנסה.

אדם ויהודית פרופ וב"ב.

 

Dear residents of Bat Ayin,

With the month of Elul upon us, and after 5 years and 9 months in Bat Ayin, whether you knew it or not, unfortunately we had to move from the dear Bat Ayin community back to the city (Petah Tikva), we very much love, the people, the place, the atmosphere and the spirit, we want To thank everyone and one, but the list is long and the page is short, so we will, through the various media, thank you wholeheartedly to all the dear friends we knew (and those we did not) during our stay in the community, endeavoring to give what we could.

In the first place, we came to Bat Ayin as a mission, and we hope that we fulfilled our mission, and in the spirit of the days of Elul, we like to apologize and ask forgiveness, whether or not we have harmed anyone or not returned anything belonging to another (please remind us, so that we don't remain owed), personally, I ask for forgiveness, if I didn't act properly in the various roles I took on as part of the community activity.

For our part, our part has not yet ended in Bat Ayin, and we could, we will be happy to return to this lovely place.

Bat-Ayin will always be the pupil of the eye, "watch over me as   the pupil of the eye in the shadow of your wings" and now we have returned to our childhood place Petach Tikva "and the murky valley  to Petah Tikva and answered as of her youth."

And for those who haven't heared, in the midst of our move to the city, we are delighted to announce the good fortune of our eldest, Ateret Geula, that came in to a "Shiduch" with Shmuel Ben Yaakov from Bnei Brak.

We wish everyone a happy and blessed year, a fruitful and full year with all the best, Shanat Pe'er, and Shanat Parnasa.

Adam and Yehudit Propp and family.