בעקבות שריפה במעבר ל"ה, המחסום/מעבר סגור

מזכירות • כניסות

בעקבות שריפה במעבר ל"ה, המחסום/מעבר סגור