צורבא מרבנן הלילה

הרב דניאל כהן • כניסות

שלום חברים,

הלילה נתחיל חבורת לימוד חדשה: צורבא מרבנן.

זאת הזדמנות מצויינת ללמוד יחד עם חברים את 

עומק ההלכה, לעמיק בדבר ה' ולשמוח בחלקנו הטוב.

בע"ה נלמד יחד הלכות חופה וקידושין, פריה ורביה, ייחוד ועוד נושאים נלווים.

הלילה הרב אורי סמט שמרכז ענייני הנישואין בגוש ימסור שיעור

יחד עם מייסד הצורבא, הרב אלגאזי.

אני אהיה עמכם, בע"ה, ללמוד וללמד.

ברוכים הבאים הלילה אחרי ערבית (19:30)!

שלכם,

הרב דניאל