שלום לכולם הגיעו אלי מגורמים מחוץ לישוב מסמכים הנוגעים לפרוי ...

דניאל וינסטון • כניסות

שלום לכולם

הגיעו אלי מגורמים מחוץ לישוב מסמכים הנוגעים לפרויקט הבנייה. אני מודה שאני לא יודע מה קורה בשיחות הסגורות של הועד ולכן מודה שסביר להניח שאותו חומר לא משקף הכל. כיוון שכך ניסיתי לקבל הסברים או התייחסות בשם השקיפות ולא קיבלתי כאלו. אשמח אם מישהו יכול להסביר למה אין על מה לדאוג למרות שנראה על פניו שאנחנו מתגוללים לקראת אסון שעלול לסכל פרויקט חשוב לעתידינו, להשבית שירותי הישוב לשנים ארוכות לטובת תשלומי פסקי דין והוצאות משפט , ולהעמיס אחראיות כספית אישית על כל חבר אגודה עבור אותם הוצאות.

בכנס ההסברה בענין פרויקט הבנייה לפני כשבועיים, לא נכח שום נציג של המועצה או של היזם. שאלתי אז איך אפשר לשאול שאלות ענייניות ולקבל תשובות ברורות כאשר אין נציגות של הגורמים המרכזיים הללו - ונאמר שחשבו שחשוב שהציבור ידבר בצורה פנימית. מיותר לציין כנס הסבר די לוקה בחסר כאשר לא מאפשרים לגורמים מרכזיים להביא את דברם ולענות על שאלות ענייניות של הציבור. עכשיו אני מאד מקווה שיסבירו לי איפה אני טועה בהבנתי מתוך התייחסות רצינית - ולא מתוך גישה שאומר לנו לסמוך.

חשוב לציין שבשלב זה השאלה היא לא האם רואים בפרויקט כמשהו טוב/רע/דורש תיקון, אלא האם כל חבר אגודה מוכן לשאת אישית את חלקו בתוצאות הכספיות הכבדות הצפויות לנו במידה שאכן היזם יגיש את התביעה ואכן נפסיד בבית משפט. אם הדברים כך - אישית איני מוכן לשאת בסיכון הממשי הכרוך בהימור הענק הזה.

הודעות בנושא זה